Ontwerp┬░atelier Moermans

is een architectuurstudio gelegen te Hasselt.
We ontwerpen gebouwen, met een focus op duurzaamheid, energie en ruimtelijke beleving.

Noodzaak

Architectuur ontstaat vanuit de noodzaak mens en omgeving te verbinden. Daar zowel de mensen als de omgeving voortdurend evolueren tracht de ontwerper hier op een zo effici├źnte manier op in te spelen. Elke ontwerp-opgave, hoe klein of groot ook, is een nieuwe evenwichtsoefening tussen de randvoorwaarden gesteld door de opdrachtgever, de omgeving en de visie van de ontwerper.

Recht op wonen

(Vooral) In de particuliere woningbouw reflecteert het recht op wonen in de identiteit en de achtergrond of leefwijze van elke opdrachtgever. Dit maakt dat elke opdrachtgever zijn eigen klemtonen legt en zijn eigen eisen naar voren schuift. Het spanningsveld tussen dit programma van eisen en de context zorgt er voor dat, samen met de input van de ontwerper, een concept ontstaat dat een meerwaarde vormt voor de omgeving.

Duurzaamheid

Kernwoorden zoals duurzaamheid, energie, ruimtelijke beleving, programma van eisen en identiteit staan aan de basis van elk ontwerp. Ruimte, leefbaarheid en beelding staan centraal in het uiteindelijke ontwerp. De meerwaarde die de ontwerper biedt zit hem in het noodzakelijk onderzoek, zijn creativiteit en zijn constant engagement.